Tel.: 046/5466129
Mail: ssshuleni@gmail.com
po-pia: 8:00 - 16:00

Naše služby

V zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa v zariadení pre seniorov poskytuje sociálna služba:

Odkázaním na pomoc

Fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy 3 zákona o sociálnych službách

Iné prípady

Fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov poskytujeme

ošetrovateľskú starostlivosť, požičiavame pomôcky a oveľa viac.

Poskytujeme

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie

Zabezpečujeme

záujmovú činnosť pri ktorej sa rozvýja telesná aj psychická aktivita, ktorá napomáha našim klientom byť neustále aktívni, aby nemali čas premýšlať nad starosťami a videli sme ich usmievať. Je milé ich zabávať.

Utvárame

podmienky na úschovu cenných vecí. Preto sa nemusíte obávať o bezpečnosť osobných vecí, ktoré im prinesiete alebo už majú pri sebe.

Opakujeme

vzdelávanie a výchovu seniorov a dospelých prostredníctvom organizovania školení a prednášok. Takto si opakovaním trénujú svoju pamäť.
“Zaslúžime si staršie roky, v ktorých naše skúsenosti a múdrosť môžu byť cenným darom pre ostatných.”
anonym

Stredisko sociálnych služieb Kostoľany n.o.

ul. kpt. Weinholda 24/36 972 43 Zemianske kostoľany

IČO 53866240

riaditeľ: Ján Huléni

© 2023 SSS Zemianske Kostoľany
Made by DV Studio