Tel.: 046/5466129
Mail: ssshuleni@gmail.com
po-pia: 8:00 - 16:00

Stredisko sociálnych služieb Kostoľany n.o., Vás chce týmto informovať o zvýšení platby za poskytované sociálne služby.

Od 24.06.2024 do 28.06.2024 (7.00 – 15.00 hod.) Vás pozývame na podpis a odovzdanie nových zmlúv.

Návštevu na podpis si môžete dohodnúť na tel. čísle 0918 957 717

Platba od 01.07.2024

1 lôžková izba 660 € + 70 € vreckové/ mesiac

2 lôžková izba 650 € + 70 € vreckové/ mesiac

Prosíme vás, aby ste si platby od júla 2024 nastavili podľa nového cenníka.

Ďalej vás chceme informovať o používaní elektrospotrebičov.

Všetky elektrospotrebiče musia mať vykonávané pravidelné odborné kontroly hradené prijímateľom, ktorých výsledok máme založený v Stredisku sociálnych služieb. Ak odborná kontrola vyhodnotí údaje, ktoré nespĺňajú dané normy, prijímateľ prestane takýto spotrebič používať. Používanie iných elektrospotrebičov je zakázané a považuje sa za porušenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Elektrorevízia na jeden spotrebič prvý krát stojí 6€, opakovaná o rok 5€.

Ďakujem za pochopenie

                                                                                                              Ján Huléni

                                                                                                              Riaditeľ zariadenia

Minulý rok bol naozaj šťastný a spokojný a v našej mysli sa premieta ako sme ho prežili.

Po „zvláštnych“ dvoch rokoch covidu, bol tento už kľudnejší a veselší…..

V našom zariadení sme mali veľa vystúpení, prednášok a iných aktivít.

Môžeme niektoré spomenúť:

– na fašiangy sme si zatancovali s fašiangovníkmi z našej obce

– koncom apríla nás prišli rozveseliť páni z hudobnej skupiny Borinka. Posedenie pri hudbe, pekných pesničkách a hovorenom slove bolo príjemné popoludnie pre našich klientov. 

– po dlhšej dobe sa v zariadení pre seniorov slúži svätá omša každý štvrtok. Veľadôstojný pán Marián Holbay je ochotný nám venovať veľa svojho času.

– v máji sme oslávili DEŇ MATIEK

Práve v tento deň máme možnosť poďakovať a vzdať úctu našim mamám, matkám, mamičkám za to, že nám dali život, vychovali nás, stáli pri nás v ťažkých chvíľach a životných skúškach.

V našom domove sme oslávili tento sviatok spolu s deťmi zo základnej školy, ktoré prišli s pekným programom – za čo im ďakujeme.

Chceli by sme sa poďakovať p. Kamilovi Fábrymu s manželkou, ktorí nám darovali krásne Georgíny pre všetky klientky zo svojho kvetinárstva – Kvety-záhrada Timea Nováky.

Krásne rozkvitnuté, rôznofarebné kvetinky im urobili radosť.

– keď začali slnečné dni, tak sa aktivity odohrávali vonku, v altánku. Tu sme si  spievali, hrali sa hry, modlili sme sa, vyrábali sme náramky, vázičky, svietniky, voňavé levanduľové vrecká, starali sa o kvetinky, zeleninovú záhradku……

– v záhrade pri altánku sme oslávili aj HODY, ktoré máme na sviatok narodenia sv. Jána Krstiteľa,

vtedy k nám zavítala spevácka skupina Hôrky z Čerenian a na akordeón nám zahrala Emka Krčmářová.

– počasie nám vyšlo aj pri vystúpení speváckej skupiny seniorov Stankovčanka z Trenčianskych Stankoviec. Pod umeleckým vedením Mgr. Ladislava Žišku navštívili už veľa zariadení pre seniorov.

– ďalšia prednáška bola voňavá – Aromaterapia – p. Frimelová a p. Zemanovičová nás oboznámili

o prírodnej metóde s využitím éterických olejov na prevenciu a terapiu chorôb. Samozrejme sme olejčeky aj vyskúšali.

– október  – Mesiac úcty k starším nám spríjemnili detičky z MŠ zo Zemianskych Kostolian svojim programom a peknými ozdobami a vankúšikmi pre všetkých klientov.

Pani Gerhátová a Pilchová nám doniesli pre každého ovocie, sladkosti a výborné koláčiky.

-z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sme privítali p. Kuckovú a p. Šimkovú, ktoré nás poučili o správnej životospráve pri ochorení cukrovky a pri ďalšej prednáške nás oboznámili o ochorení “Alzheimer”, kde sme robili aj cvičenia na pamäť.

– naša obyvateľka pani Kabatiarová oslávila 100. rokov – neopakovateľná udalosť, z ktorej sme sa veľmi tešili a hlavne, že sa pani Aranka tohto krásneho veku dožila v dobrom zdraví.

-Mikuláša sme oslavovali dva dni. Najskôr k nám zavítal aj s pani starostkou, anjelmi a čertom. Na druhý deň k nám prišli deti z Mš z Kamenca pod Vtáčnikom s krátkym programom a darčekami.

– na našich aktivitách sme pripravili množstvo rôznych výrobkov, ktoré sme zaslali do RTVS, do relácie Postav dom, zasaď strom.”

– zapojili sme sa od projektov: “Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok” a “Vianočný zázrak”

Dostali sme veľké množstvo darčekov pre všetkých našich klientov.

Vyrobili sme si veľa vianočných ozdôb, piekli sme oblátky, dostali sme aj štrikované ponožky, perníčky a iné vianočné pečivo od šikovných ženičiek z Bystričian.

Vianočný čas nám svojím programom spestrili členovia Kresťanského spoločenstva Dom na skale z Prievidze.

Nedá sa dostatočne vysloviť naša vďaka pre všetkých, ktorí nám venujú rôzne darčeky a svoj drahocenný čas. ĎAKUJEME

Dôležité je všetko robiť s láskou a u nás pri práci s našimi starkými to platí dvojnásobne. Nesmierne sú vďační za pohladenie, za náš úsmev, za milé slovo…..

Vytvoriť  prostredie vzájomného rešpektu, dôvery, ľudského a tiež profesionálneho i odborného prístupu predkaného láskou, nie je vôbec jednoduché. 

Naša vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na spolupráci s nami, či darovaním vecných darov, alebo nám inak pomáhali.

ĎAKUJEME

Drogéria-farby, laky-papier Zem. Kostoľany – 40 l záhradnícky substrát

Drogéria Darina Jarošincová Zem. Kostoľany – 40 l záhradnícky substrát

Kvetinárstvo Lehota pod Vtáčnikom – okrasné stromčeky

Kvety – záhrada Timea Nováky – Kamil Fábry Nitrica – Georgíny

Kvetinárstvo Svetluška Prievidza – kvety a stromčeky

Prifi- Tech Solar – zákusky na koncert

p. Filo – Afrodita Čereňany – slnečník

DV Jednota Čereňany  – kreatívne predmety, exotické ovocie

Patchworkársky cech Prievidza –  tašky, deky, sedáky, púzdra

Materská škôlka Zemianske Kostoľany – vankúšiky a výzdoba

Materská škôlka Kamenec pod Vtáčnikom – darčeky na Mikuláša

p. Iliašová Bystričany – ovocie, kvety

p. Gerhátová a p. Pilchová – koláče, zákusky, sladkosti

Obecné úrady : Bystričany, Zemianske Kostoľany

Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok – p. Drábiková

Ďakujeme všetkým, ktorí sa cez internet zapojili do projektu Vianočný zázrak.


Len málo ľudí na svete
sa dožije takéhoto krásneho veku.
Len málo ľudí si svet váži tak,
že ich nechá po sebe kráčať
100 a viac rokov.
O to viac nás teší,
že ste to práve Vy,
kto sa dožil takéhoto jubilea.
A sme šťastní spolu s Vami,
že zdravie Vám dobre slúži.
Pri všetkých aktivitách, do ktorých
sa s radosťou zapájate,
máme pocit, že chybu urobili v rodnom liste,
pretože všetko zvládate bez nejakých ťažkostí.
Chceme a prajeme Vám,
aby ste medzi nami
ešte hodnú chvíľu pobudla,
aby ste svojou láskou
a dobrým srdcom
ešte dlhý čas dokázala
potešiť nás všetkých,
ktorí Vás máme radi
a ktorí Vám v tejto slávnostnej chvíli
prajeme veľa zdravia,
šťastia, lásky a Božieho požehnania.

Všetko najlepšie želajú všetci zamestnanci a obyvatelia
Strediska sociálnych služieb v Zemianskych Kostoľanoch.

Keď práca nie je predkaná láskou, tak je zbytočná.

– Matka Tereza rímsko-katolícka mníškaPo dlhšej dobe sa v našom zariadení slúži svätá omša každý štvrtok.  Na tému láska , sme mali aj prvú kázeň. Veľadôstojný pán Marián Holbay povedal: „Láska nie je podstatné meno, láska je sloveso, lebo na to, aby nás mal niekto rád, aby más niekto miloval, musíme niečo robiť, niečo robiť preto, aby sa  láska rozvíjala a vydržala navždy.“

O láske sa veľa píše, spieva v mnohých piesňach…… Dôležité je všetko robiť s láskou a u nás pri práci s našimi starkými to platí dvojnásobne. Nesmierne sú vďační za pohladenie, za milé slovo, za náš úsmev.

Vytvoriť  prostredie vzájomného rešpektu, dôvery, ľudského a tiež profesionálneho i odborného prístupu predkaného láskou, nie je vôbec jednoduché. 

Koncom apríla nás prišli rozveseliť páni z hudobnej skupiny Borinka. Posedenie pri hudbe, pekných pesničkách a hovorenom slove bolo príjemné popoludnie pre našich klientov. Pripravili sme aj zoznam piesní, ktoré chcú spievať naši obyvatelia pri ďalšom stretnutí. Ďakujeme a tešíme sa na budúce.

Keď sa pozriete do očí svojej matky, viete, že je to tá najčistejšia láska, akú nájdete.”

Mitch Albom

V máji sme oslávili DEŇ MATIEK

Práve v tento deň máme možnosť poďakovať a vzdať úctu našim mamám, matkám, mamičkám za to, že nám dali život, vychovali nás, stáli pri nás v ťažkých chvíľach a životných skúškach. Povedať ďakujem, darovať jej kvietok, alebo sa vrátiť už len v spomienkach a pomodliť sa.  Mama je, bola a bude pre každého láska na celý život, ktorá pre nás urobí čokoľvek, aby nám pomohla,  nás ochránila a milovala…..

V našom domove sme oslávili tento sviatok spolu s deťmi z materskej a zo základnej školy, ktoré prišli s pekným programom – za čo im ďakujeme.

Chceli by sme sa poďakovať p. Kamilovi Fábrymu s manželkou, ktorí nám darovali krásne georgíny pre všetky naše klientky zo svojho kvetinárstva – Kvety-záhrada Timea Nováky.

Krásne rozkvitnuté, rôznofarebné kvetinky im urobili radosť.

“Zaslúžime si staršie roky, v ktorých naše skúsenosti a múdrosť môžu byť cenným darom pre ostatných.”
anonym

Stredisko sociálnych služieb Kostoľany n.o.

ul. kpt. Weinholda 24/36 972 43 Zemianske kostoľany

IČO 53866240

riaditeľ: Ján Huléni

© 2023 SSS Zemianske Kostoľany
Made by DV Studio