Tel.: 046/5466129
Mail: ssshuleni@gmail.com
po-pia: 8:00 - 16:00

Dôležitý oznam

Stredisko sociálnych služieb Kostoľany n.o., Vás chce týmto informovať o zvýšení platby za poskytované sociálne služby.

Od 24.06.2024 do 28.06.2024 (7.00 – 15.00 hod.) Vás pozývame na podpis a odovzdanie nových zmlúv.

Návštevu na podpis si môžete dohodnúť na tel. čísle 0918 957 717

Platba od 01.07.2024

1 lôžková izba 660 € + 70 € vreckové/ mesiac

2 lôžková izba 650 € + 70 € vreckové/ mesiac

Prosíme vás, aby ste si platby od júla 2024 nastavili podľa nového cenníka.

Ďalej vás chceme informovať o používaní elektrospotrebičov.

Všetky elektrospotrebiče musia mať vykonávané pravidelné odborné kontroly hradené prijímateľom, ktorých výsledok máme založený v Stredisku sociálnych služieb. Ak odborná kontrola vyhodnotí údaje, ktoré nespĺňajú dané normy, prijímateľ prestane takýto spotrebič používať. Používanie iných elektrospotrebičov je zakázané a považuje sa za porušenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Elektrorevízia na jeden spotrebič prvý krát stojí 6€, opakovaná o rok 5€.

Ďakujem za pochopenie

                                                                                                              Ján Huléni

                                                                                                              Riaditeľ zariadenia

“Zaslúžime si staršie roky, v ktorých naše skúsenosti a múdrosť môžu byť cenným darom pre ostatných.”
anonym

Stredisko sociálnych služieb Kostoľany n.o.

ul. kpt. Weinholda 24/36 972 43 Zemianske kostoľany

IČO 53866240

riaditeľ: Ján Huléni

© 2023 SSS Zemianske Kostoľany
Made by DV Studio